top of page

סטודיו הרגלים טובים מציע: שיעורי בוקר, שיעורי ערב, שיעורים בקבוצות, שיעורים פרטיים, שיעורים טיפוליים, טיפול בתנועה

 

שיעורים בקבוצות:

 

בשעות הבוקר מתקיימים בסטודיו שיעורי תנועה משולבים.

- שיעורי תנועה המבוססים על תנוחות יוגה.

- שיעורי תנועה המבוססים על טכניקות מעולם המחול ומשלבים מוזיקה וריקוד.

- פילאטיס.

 

בשעות הערב יש בסטודיו שיעורי יוגה, לפי שיטת איינגר.

 

*אפשר לשלב שיעורים מסוגים שונים, בהתייעצות ובהתאמה אישית.

   יוגה - בוקר פתיחות (יום א)

 

שיעור תנועה המורכב מתנוחות יוגה ומשלב שהייה בהן ותנועה ביניהן.

הבוקר, המתחיל את היום, ויום ראשון שפותח את השבוע, הם פתיחה ומחדדים את הצורך בפתיחה הדרגתית של החזה ובתרגילי נשימה.

תרגול הדרגתי של תנוחות פותחות, שמגרות את פתיחת הצלעות והחזה, יחד עם תנוחות מחזקות, מייצבות ומאזנות. שילוב שבונה את החוסן ואת היכולת להכיל את מה שיֵלד יום.

שיעור שהוא מעבר הדרגתי ורך מן המנוחה אל העֵרות ומן השַבָּת אל המשך השבוע. 

   תנועה וריקוד חפשי  - בוקר (יום ג)

 

שיעור תנועה וריקוד בליווי מוזיקה.

השיעור נבנה על טכניקות מחול (רליס, גרהם) ועל פלדנקרייז ויוגה. מעברים תנועתיים, רצפי תנועה מתפתחים שמהווים שפה ומשתלבים עם שהייה בתנוחות יוגה. מעברים מעמידה לשכיבה וההיפך, גלגולים ומעברים מתנוחה לתנוחה יוצרים רצף תנועתי ומובילים לריקוד. שיעור שמעורר את המודעות, את הגוף הפיזי ואת החשיבה, ובלי לוותר על אלה, מאפשר שחרור פיזי ומנטלי בריקוד.

 

   יוגה לפי שיטת איינגר - מתחילים (יום ד)

 

יסודות באמצעות תנוחות עמידה.

תנוחות העמידה הן א"ב של לימוד היוגה לפי ב.ק.ס. איינגאר. דרך תנוחות העמידה הבסיסיות התלמיד לומד להכיר את שפת ההוראה הייחודית של איינגאר יוגה, את החלקים השונים של גופו, וכיצד להשתמש בהם כדי לבצע תנוחת יוגה יציבה ומדויקת.

   יוגה לפי שיטת איינגר - ממשיכים (יום ב)

 

ברמה זו, תלמיד היוגה מתחזק ומשפר את יכולתו. הוא לומד לחזק את חגורת הכתפיים כדי לשאת את משקל הגוף בתנוחות ההפוכות. בשלב זה נלמדת עמידת ראש. נלמדות עוד תנוחות ישיבה וכפיפות קדימה. לומדים גם את התנוחות הבסיסיות של כפיפות לאחור (הקשתות).

 

   שיעור פרטי (בתיאום)

 

שיעור פרטי מותאם לצרכיו האישיים של התלמיד, ליכולת האישית שלו ולקצב התקדמותו. שיטת העבודה (יוגה, פלדנקרייז, תנועה) תיבחר על פי הנתונים הגופניים של התלמיד ועל פי המטרה  השיעור מתאים ומיועד לאנשים בריאים.

 

   שיעור טיפולי (בתיאום)

 

שיעור פרטי שמתמקד בבעיה גופנית ספציפית, כשהאוריינטציה טיפולית, תומכת ומכוונת לטיפול בבעיה. לתלמיד נבנה רצף אישי המותאם לבעיה, והוא מתרגל את הרצף בליווי ובהנחיה.

 

bottom of page